YASAL UYARI

KULLANIM ŞARTLARI

YASAL UYARI

www.eccico.com web sitesi (“Web Sitesi”) Eccico ticari markası adı altında faaliyetlerine devam eden, ticari merkezi Kültür Mahallesi Suna Sokak Hareket Sitesi No: 2 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında usulüne uygun olarak kurulmuş ve halen faaliyet gösteren, İstanbul ticaret sicilinde 447620 sicil numarasıyla kayıtlı bir anonim şirket olan Eccico Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Eccico”, “bizi”, “biz”, “bizim”) tarafından işletilmektedir.

Web Sitesi; işbu hüküm ve koşullar ile Web Sitesinde yayınlanan (Gizlilik Politikamız dahil) diğer tüm kurallara (“Hüküm ve Koşullar”) tabi olmak üzere kişisel kullanımınız için size sunulmaktadır.

Hüküm ve Koşullar kapsamında Eccico Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi müşterilerine (“Müşteri” “siz” veya “sizin”) atıfta bulunulmaktadır.

Hizmetlerimizi kullanmak istediğiniz takdirde ilgili Hizmetlere ilişkin politikalarımızı okumalı ve sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Bu kapsamda özellikle satın alma koşullarına ilişkin politikalarımızı ve Aydınlatma Metni ve Çerez Bildirimini dikkatlice gözden geçirmenizi öneriyoruz.

Bu Kullanım Kuralları, tüm Eccico siteleri dâhil olmak üzere, Kültür Mahallesi Suna Sokak Hareket Sitesi No: 2 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan www.eccico.com web sitesi ve Eccico, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının cep telefonları ve çeşitli ortamlarda da dâhil olmak üzere tüm siteleri ve uygulamaları için geçerlidir. ( birlikte “Site” olarak anılacaktır ). Site, Eccico Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ECCİCO) tarafından işletilmektedir. SİTEYİ KULLANMAKLA, BU KULLANIM KURALLARINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ; KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAMALISINIZ.

Yaşınız 18 yaşından küçük olduğu takdirde işbu Web Sitesini veya Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak amacıyla sitemize kayıt olmadan önce ebeveynlerinizden biri veya kanuni vasiniz tarafından Aydınlatma Metni ve Çerez Bildiriminin okunması sağlanmalıdır; ayrıca Web Sitesinde satışa sunulan ürünleri satın almak için ebeveynlerinizden veya kanuni vasinizden gerekli izni aldığınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

Eccico, www.eccico.com Sitesi’ni İstanbul’daki lokasyonundan yönetmekte ve işletmektedir; diğer Eccico siteleri İstanbul dışındaki çeşitli lokasyonlardan yönetilebilir ve işletilebilir. Site dünya çapında erişebilir olmasına rağmen, Site aracılığıyla veya Site üzerinde tartışılan, atıfta bulunulan, sağlanan veya sunulan tüm özellikler, ürünler veya hizmetler tüm şahıslara veya tüm coğrafi bölgelere yönelik değildir. Eccico, kendi inisiyatifine dayanarak, herhangi bir şahıs veya coğrafi bölgeye herhangi bir özellik, ürün veya hizmetin tedarikini veya miktarını kısıtlama hakkını saklı tutar. Site üzerinde yapılan her türlü özellik, ürün veya hizmet teklifi, sitenin hizmet vermediği yerlerde geçersizdir. Site’nin faaliyet gösterdiği coğrafi bölgeler dışından Site’ye eriştiğiniz takdirde, inisiyatif ve yürürlükteki yerel kanunlara uyma sorumluluğu tamamen size aittir.

Eccico, Eccico ulusal verilerine erişim sağlar ve bu nedenle coğrafi bölgenizde ilan edilmemiş Eccico ürünleri, programları ve hizmetlerine ilişkin referans veya çapraz referanslar içerebilir. Söz konusu referanslar, Eccico’nun coğrafi bölgenizde söz konusu ürün, program veya hizmetleri uygulama niyeti olduğu anlamına gelmemektedir.

Eccico, kendi inisiyatifine bağlı olarak bu Kullanım Şartları üzerinde dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Şartları’nı değişikliklere karşı düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu size aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Kullanım Şartları’na uyduğunuz sürece, Eccico, kişisel, münhasır olmayan, devredilebilir olmayan ve sınırlı bir ayrıcalık olan Site’ye girme ve kullanma hakkını size vermektedir.

FİKRİ MÜLKİYET

Site’de yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodunun ( birlikte “İçerik” olarak anılacaktır ) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, “görünüm ve yapısı” ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Eccico’ya veya Eccico’ya ilgili malzemelerin lisansını veren üçüncü şahıslara aittir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır.

Bu Kullanım Kuralları’nda aksi açıkça belirtilmediği sürece, Site’nin hiçbir kısmı ve hiçbir içerik Eccico’nun önceden açık onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web sitesi veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz ( “mirroring” de dahil olmak üzere).

Fikri Mülkiyete ve Web Sitemizde gösterilen diğer tüm materyallere yalnızca Eccico ve/veya üçüncü taraf lisans veren kişiler tarafından açıkça izin verildiği şekilde kişisel kullanım ve ticari olmayan kullanım amaçları kapsamında erişilebilir, görüntülenebilir, indirilebilir ve yazdırılabilir/çıktısı alınabilir; ancak hiçbir durumda: (i) Fikri Mülkiyet üzerinde hiçbir tadil veya değişiklik yapılamaz ve (ii) Fikri Mülkiyet ticari amaçlarla üçüncü kişilere temin edilemez veya üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz.

Fikri Mülkiyete ilişkin olarak size hiçbir şekilde telif hakkı, ticari marka hakları veya diğer mülkiyet hakları verilmeyecektir. Web Sitesinin kullanımı veya Fikri Mülkiyete erişim, görüntüleme, indirme veya çıktısını alma sonucunda materyallere veya yazılımlara ilişkin olarak size hiçbir lisans, hak, mülkiyet hakkı veya diğer haklar devredilmez. Fikri Mülkiyetin veya Web Sitesinin kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde kopyalanması (Yukarıda öngörülen durumlar dışında), yayınlanması, iletimi, dağıtımı, görüntülenmesi veya teşhir edilmesi, değiştirilmesi, bunlardan türev çalışmalar üretilmesi, satışı veya satışına katılım veya bunların başka yollarla tasarruf edilmesi her ne suretle olursa olsun yasaktır. Fikri Mülkiyet yalnızca alışveriş kaynağı olarak kullanılabilir.

Eccico tarafından Site’den indirilmek üzere sağlanan Eccico ürünleri ve servisleri hakkındaki tüm bilgileri (bilgi föyleri, makaleleri ve benzer malzemeleri), (1) söz konusu belgelerin tüm kopyalarından herhangi bir mülkiyet uyarısı ifadesini kaldırmamanız, (2) söz konusu bilgileri sadece kendi şahsi, ticari olmayan bilgilenme amacıyla kullanmanız ve bu bilgiyi kopyalamamanız veya herhangi bir ağa bağlı bilgisayarda veya herhangi bir ortamda yayınlamamanız, (3) söz konusu bilgide değişiklik yapmamanız ve (4) bu belgelere ilişkin ek bir beyanat veya garantide bulunmamanız kaydıyla kullanabilirsiniz. Malzemeleri indirmeniz dolayısıyla, indirilen malzemeye ilişkin herhangi bir hak, çıkar veya menfaat edinemezsiniz. Eccico, bu web sitesinden indirdiğiniz her türlü İçeriğin fikri mülkiyet haklarını tamamen saklı tutar.

WEB SİTESİNE ERİŞİM

(i) Web Sitesinin her zaman hatasız ve kusursuz olarak sunulmasının teknik açıdan mümkün olmadığını ve Eccico’nun ortaya çıkabilecek hata veya kusurlara karşı sorumlu tutulamayacağını; (ii) söz konusu hata veya kusurların Web Sitesine erişimi geçici olarak aksatabileceğini ve (iii) Eccico ile sizin aranızda ve Eccico ile diğer sistemler ve ağlar arasındaki veri iletim ve telekomünikasyon bağlantıları vb. gibi Eccico’nun kendi kontrolü dışında meydana gelebilecek koşullar ve olaylar nedeniyle Web Sitesi işletiminin olumsuz yönde etkilenebileceğini beyan ve kabul edersiniz.

Eccico, ürün renklerini ve şeklini gerçeğe uygun olarak doğru bir şekilde temin etmek için elinden gelen gayreti göstermiş olmasına rağmen ekranda göreceğiniz esas renkler ve/veya şekil, kullandığınız cihazın ekran özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve gerçek ürün rengini veya şeklini birebir yansıtmayabilir.

Eccico, dilediği zaman Web Sitesi üzerinde kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı değişiklikler yapabilir, Web Sitesinde bakım çalışmaları ve/veya geliştirmeler ve/veya değişiklikler gerçekleştirmek amacıyla Web Sitesine erişimi askıya alabilir. Eccico söz konusu değişiklikler veya hizmetin durdurulması veya kesintiye uğraması durumlarında bundan sorumlu tutulamaz.

Yukarıdaki uyarı sadece herhangi bir yüklenimi yerine getirmeme, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık, imha, yetkisiz erişim, değişiklik veya kullanım, sözleşme ihlali, haksız fiil, özensizlik veya diğer hukuki sebep sonucu ortaya çıkan kayıp, sorumluluk veya hasarlar için geçerlidir.
Eccico dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir:


(1) Site veya Site’nin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme;
(2) Site’yi veya Site’nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme;
(3) Olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Site veya Site’nin herhangi bir kısmının işletimine ara verme 
(4) Ürünlerin sipariş miktarlarına ilişkin sınırlamalar uygulama.

KAYIT VE SİTENİN KULLANIMI

Web Sitesinde sunulabilecek haber bültenleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli Hizmetleri ve ilgili özellikleri kullanabilmeniz için bunlara kayıt veya abone olmanız gerekebilir. Söz konusu Hizmetlerden veya ilgili özelliklerden herhangi birine kayıt veya abone olmayı seçtiğiniz takdirde hakkınızda tam, eksiksiz, doğru ve güncel bilgileri temin etmeyi ve söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde ilgili değişiklikleri vakit kaybetmeden güncellemeyi kabul edersiniz. Muhtelif zamanlarda kayıt veya abonelik şartlarını değiştirebiliriz. Web Sitesi kullanıcısı olarak hesabınıza ilişkin şifrelerinizi ve diğer hesapla ilişkili kimlik tanımlayıcı bilgilerinizi kimseyle paylaşmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmekten ve güvenliğini temin etmekten münhasıran sorumlusunuz. Web Sitesi kullanıcısı olarak ilgili şifre veya hesap kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden tamamen sorumlusunuz. Ayrıca, şifrenizin veya hesabınızın her türlü yetkisiz kullanımını böyle bir durumdan haberdar olur olmaz derhal bize bildirmelisiniz. Eccico, işbu paragraf hükümlerine uygun hareket edilmemesi sonucunda veya bununla ilişkili olarak doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararlardan hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Söz konusu yetkisiz kullanım nedeniyle doğabilecek kayıplarımızdan veya üçüncü taraf zararlarından sorumlu olabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımıza ilişkin bilgi için lütfen Aydınlatma Metni ve Çerez Bildirimine başvurunuz.

Başka birinin e-postasını, şifresini veya hesabını, söz konusu e-posta, şifre veya hesabın sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanamazsınız. Eccico, bu yükümlülüklere uymamanız sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olamaz ve olmayacaktır.

Site’nin herhangi bir kısmına veya herhangi bir İçeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Site’nin veya herhangi bir İçeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Site vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, “deep-link” “page-scrape”, “robot”, “spider” veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamazsınız. Eccico bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.

Site’nin herhangi bir bölümüne veya Site ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, Eccico sunucusuna, Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre “avcılığı” veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamazsınız.

Site’nin veya Site’ye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Site veya Site’ye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Site’nin herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da Eccico’nun başka bir müşterisine ait bilgileri, size ait olmayan herhangi bir Eccico hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız. Site’yi veya Site üzerinde veya Site vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, Site tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamazsınız.

Site üzerinde veya Site vasıtasıyla ya da Site üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla Eccico’ya gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamazsınız. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemezsiniz.

Site’yi veya herhangi bir İçeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları’nda yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da Eccico’nun veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamazsınız.

GÖRÜŞ, YORUM VE DİĞER İLETİLER

Görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar (birlikte “Kullanıcı İçeriği” olarak anılacaktır), verilen Kullanıcı İçeriği iş bu Kullanım Kuralları’na ve Yorum Kurallarımıza uygun olarak sunulduğu takdirde kabul edilmektedir.

İşbu Hüküm ve Koşullar kapsamında sadece başkalarıyla paylaşmakta herhangi bir sakınca görmediğiniz içerikleri paylaşmalısınız. İçeriklerinizi paylaşırken ırkçı söylemler veya yorumlar, küfür veya argo içeren ifadelerin kullanımı, diğer kullanıcılara hakaret içeren sözler, başka bir kültüre saygısızlık gösterme veya diğer her türlü kötüleyici veya uygunsuz yorumlarda bulunma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğası itibarıyla asılsız veya uygun olmayan ifadeler ile yazılım virüsleri, siyasi kampanya, ticari teklifler, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir “spam” içeren hiçbir yorumu veya diğer her türlü iletiyi paylaşmamayı kabul edersiniz.

İçerikleriniz yayınlanmadan önce moderatörler tarafından gözden geçirilebilir ve yayınlanması azami olarak 48 saat sürebilir; bununla birlikte Eccico, tüm İçeriklerinizi veya Diğer İçerikleri kontrol etmeyi taahhüt etmez ve bunlara ilişkin hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer İçeriklerin tam ve eksiksiz olduğu, doğru bilgiler içerdiği, hatasız veya güvenilir olduğu hususlarında tarafımızdan hiçbir onay, destek, beyan, taahhüt veya garanti verildiği veya Web Sitesi üzerinden yayınlanan görüşleri desteklediğimiz biçiminde yorumlanmamalıdır. Web Sitesini kullandığınızda, rahatsız edici ifadeler içerebilecek, zararlı, yanlış veya uygunsuz sayılabilecek Diğer İçeriklerle veya bazı durumlarda yanlış etiketlenmiş ya da yanıltıcı olabilecek paylaşımlarla karşılaşabileceğinizi anladığınızı kabul edersiniz.

Kullanıcı İçeriğinden tamamen gönderici sorumludur ve Eccico gönderilen Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı gönderici Eccico’nun zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektedir. Kullanıcı İçeriğini izlemediğimizi, ancak bu kuralları, Yorum Kuralları’nı ihlal ettiğine veya başka bir nedenle bizim için, diğer Eccico ziyaretçileri veya üçüncü bir şahıs için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifimize dayanarak kanaat getirdiğimiz Kullanıcı İçeriği dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü Kullanıcı İçeriğini inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğumuzu kabul etmektesiniz.

Gönderdiğiniz her türlü Kullanıcı İçeriği için, Eccico’ya söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektesiniz. Bu sebeple, bize lisansını vermek istemediğiniz herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öykülerini, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal artwork gibi şeyleri bize göndermeyiniz. Ayrıca, gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriği ile birlikte verilen ismin kullanma hakkını da Eccico’ya vermektesiniz.

Kullanıcı İçeriğini göndermek için gerçek e-posta adresinizi vermeniz gerekmektedir. Gönderdiğiniz her türlü içerik İnternet kanalıyla yönlendirilecektir ve Kullanıcı İçeriğinin gizliliğine ilişkin herhangi bir beklentinizin olmayacağını kabul etmektesiniz. Değerlendirmeniz ve yorumunuzla ilgili olarak, e-posta adresinizi göndererek, Eccico ve üçüncü şahıs servis sağlayıcılarının e-posta adresinizi, yorumunuzla ilgili olarak sizinle irtibat kurmak veya diğer idari amaçlar için kullanabileceklerini kabul etmektesiniz, bununla beraber Eccico’nun herhangi bir Kullanıcı İçeriğine yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

SATIŞTA UYGUNLUK KRİTERLERİ VE HESAPLAR

Ürünlerin Web Sitesi üzerinden satın alımı; sadece Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında İnternet üzerinden sözleşme tanzim etmeye ve akdetmeye kanunen yetkili taraflarla sınırlıdır.

Web Sitesi üzerinden alışveriş yapmak için gerçek adınız soyadınız, geçerli cep telefonu numaranız, geçerli e-posta adresiniz, ödeme bilgileriniz, geçerli fatura adresiniz ve istenen diğer gerekli bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi temin etmeniz gerekir. Sunduğunuz ödeme bilgilerinin geçerli, tam ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, sunulan fatura bilgilerinde anılan kişi olduğunuzu onaylarsınız.

Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan belli özellikler veya hizmetler, bir hesap açmanızı (e-posta ve şifre oluşturmanızı) gerektirmektedir. Şifreniz dahil olmak üzere hesabınızda bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız halinde hesabınızda gerçekleşen hür türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen tarafınıza aittir. Hesabınızın veya şifrenizin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal Eccico’ya bildirmeyi kabul etmektesiniz. Hesap bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamamanız sonucunda başka birinin sizin Eccico kimliğinizi, e-postanızı, şifre veya hesabınızı kullanması nedeniyle Eccico’nun veya Site’nin diğer başka bir kullanıcısı veya ziyaretçisinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.

Ürün veya ürünleri satın alma teklifinizi sunmanız üzerine, Eccico tarafından gerekli görüldüğü şekilde kimliğinizin tespit edilmesi, kredi kartınızın doğrulanması, kredi kartına ilişkin provizyon alınması ve/veya belirli bir satın alma işlemine izin verilmesi amacıyla kredi kartı kontrolleri gerçekleştirmesi ve kredi kartı bilgilerinizi ilgili üçüncü taraflara iletmesi veya üçüncü taraflardan gerekli bilgileri alması için Eccico’ya açıkça yetki verdiğinizi kabul edersiniz. Uygun görülen durumlarda dolandırıcılık riskine karşı gerekli kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla, tarafınızdan sunulan kişisel bilgilerinizi kullanabileceğimizi ve söz konusu kişisel bilgilerin yetkili adli ve kolluk makamlarına bildirilebileceğini, söz konusu kişisel bilgilerin ilgili yetkililer tarafından kayıt altına alınabileceğini kabul edersiniz.

Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımıza ilişkin bilgi için lütfen Aydınlatma Metni ve Çerez Bildirimine bakınız.

TAZMİNAT

Siteyi kullanımınızdan doğan dolandırıcılık amaçlı durumlarda, Eccico aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı (vekalet ücretleri dahil olmak üzere) Eccico’yu, memurlarını, müdürlerini, hissedarlarını, çalışanlarını, acentelerini, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Eccico, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere, işbu hüküm ve koşullar kapsamında aksi durumda tarafınızdan tazmin edilmeye tabi olacak her türlü ihtilaf konusunun münhasıran kontrolünü üstlenme hakkını mahfuz tutar ve söz konusu hak ve tazminat hakkı; işbu Hüküm ve Koşullar ile Web sitesini kullanma süresi sona erdikten sonra da yürürlükte kalmaya devam eder.

KULLANIM KURALLARININ İHLALİ

Site’nin tarafınızca kullanımı ile ilgili herhangi bir soruşturma veya şikayet ile ilgili olarak veya Eccico’nun hakları veya mülkiyeti ya da Eccico müşterileri dahil olmak üzere Site’nin ziyaretçileri veya kullanıcılarının hakları ve mülkiyetine zarar verebilecek veya müdahalede bulunabilecek herhangi bir kişiyi tanımlamak, bu kişiyle irtibat kurmak veya aleyhinde yasal işlem başlatmak için bilgi paylaşımının gerekli olduğunu tespit etmemiz halinde, Eccico’nun, hakkınızdaki bilgileri (kimlik bilgileriniz dahil olmak üzere) paylaşabileceğini kabul etmektesiniz. Eccico, yürürlükteki herhangi bir kanun, yönetmelik, yasal süreç veya resmi talebe uymak için gerekli gördüğü bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Eccico, ayrıca yürürlükteki kanunun bu tür bir paylaşımı gerektirdiğini veya müsaade ettiğini tespit ettiği takdirde, dolandırıcılıktan korunma amacı ile diğer şirket ve kurumlarla bilgi alışverişi dahil olmak üzere, bilgilerinizi açıklayabilecektir.

Eccico ile Site aracılığıyla veya Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz ileti veya iletişimi Eccico’nun saklayabileceğini ve kanunen gerektiği takdirde ya da Eccico, (1) yasal sürece uymak, (2) işbu Kullanım Kuralları’nı tatbik etmek, (3) söz konusu verilerin başkalarının haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek veya (4) Eccico’nun, çalışanlarının, Site’nin kullanıcı ve ziyaretçilerinin ve kamu haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu tür bir saklama veya paylaşımın gerekli olduğunu düşündüğü takdirde söz konusu verileri paylaşabilir.

Eccico’nun, kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site’ye erişiminizi bir nedene dayanarak iptal edebileceğini ve sebeplerin (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla), (1) kanun icra mercilerinin veya diğer resmi makamların talepleri, (2) tarafınızca yapılan bir talep, (3) Site’nin ya da Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan bir hizmetin sonlandırılması veya önemli ölçüde değiştirilmesi veya (4) beklenmedik teknik husus veya problemleri içerebileceğini kabul etmektesiniz.

Eccico işbu Kullanım Kuralları’nın ihlali nedeniyle aleyhinizde herhangi bir yasal işlem başlattığı takdirde, Eccico, Eccico’ya tanınan diğer haklara ek olarak söz konusu işlemin makul vekalet ücretleri ve masraflarını sizden tahsil etmeye yetkilidir ve siz de söz konusu masrafları ödemeyi kabul etmektesiniz. Eccico’nun işbu Kullanım Kuralları’nın ihlali sonucunda Site’ye erişiminizin feshedilmesi nedeniyle tarafınıza veya üçüncü bir şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Kullanım Kuralları’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hükümler, asgari ölçüde kısıtlanacak veya kaldırılacak ve işbu Kullanım Kuralları’nın geçerliliğinin devam edebilmesi için bu Kullanım Kuralları’nın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir. İşbu Kullanım Kuralları, tarafınız ve Eccico arasında Site’nin kullanımına ilişkin anlaşmanın bütününü temsil eder ve tarafınız ve Eccico arasında söz konusu kullanıma ilişkin olarak önceden yapılmış diğer tüm sözlü veya yazılı anlaşma veya ön anlaşmaları iptal eder.

Tarafınızın Eccico ile yapacağı bir satın alma anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece, Eccico işbu Kullanım Kuralları’na aykırı herhangi bir teklifi kabul etmeyecektir ve bu türden tüm teklifler kesin olarak reddedilir. Eccico’nun işbu Kullanım Kuralları’nın kesin olarak uygulanmasında ısrar etmemesi, Eccico’nun herhangi bir hükümden veya işbu Kullanım Kuralları’nı ileride tatbik etmekten vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağı gibi Eccico ve tarafınız veya herhangi bir şahıs arasındaki herhangi bir davranış şeklinin, işbu Kullanım Kuralları’nın herhangi bir hükmünü değiştirdiği varsayılmayacaktır. İşbu Kullanım Kuralları, herhangi bir üçüncü şahsa herhangi bir hak veya kanun yolu tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır.

İşbu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hükümlerden herhangi birinin hukuken geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verildiği takdirde işbu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki diğer hükümler bu durumdan etkilenmeyecek ve mevcut haliyle tam yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Hüküm ve Koşullar Türkçe olarak düzenlenmiştir.

İşbu Hüküm ve Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup işbu Hüküm ve Koşullar ile ilişkili doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar yerleşim yerinizdeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il veya ilçe tüketici hakem heyeti, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

0
Sepetiniz
Sepetiniz BoşMağazaya Dön
Kargoyu Hesapla
Kuponu Kullan