Mesafeli Satış Sözleşmesi

Eccico Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Eccico”)
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında, tüketici (“Alıcı”) ve Eccico Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Satıcı”), ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Satıcı

Ticari Unvanı: Eccico Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Kültür Mahallesi, Bahar Sokak, No:2 Etiler, 34340, Beşiktaş/İstanbul
Telefon: x
Faks: x
E-posta: info@eccico.com
MERSİS Numarası: 032312789560001

Alıcı

Adı Soyadı/Unvanı:
Teslimat Adresi:
Telefon:
E-posta:

Alıcı bu Sözleşme’yi Satıcı’ya ait www.eccico.com adlı internet sitesi üzerinden (“İnternet Sitesi”) onayladıktan sonra, sipariş verdiği ürün(ler)in bedeli ve masrafları, siparişi verirken tercih etmiş olduğu ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

AMAÇ VE KONU

İşbu Sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik olarak sipariş edilen ürünlerin satış ve teslimatına ilişkin hüküm ve koşulları hakkında Alıcı’yı bilgilendirmek ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu hak ve yükümlülükler, Satıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan tüm ürünler için geçerli olacaktır.

ÜRÜN, FİYAT VE TESLİMAT ŞARTLARI

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi, birim fiyatları ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı’nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

Ürün/Hizmet Açıklaması ve Fiyatı

Ürün Açıklaması:
Kargo Bedeli: …. TL
Sipariş Ödeme Toplamı (KDV dahil):

Teslimat Bilgileri
Ödeme Şekli: Kredi Kartı
Teslimat Adresi:

Fatura Bilgileri
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Telefon:
E-posta:

Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden farklı kategorilerde yer alan bir veya birden fazla ürün seçebilir. Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan ürün çeşitliliğini, özellikle tedarikçilerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı her zaman için değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler Alıcı’nın halihazırda vermiş olduğu siparişi etkilemeyecektir. Özel teklifler, promosyonlar, kampanyalar veya indirimler belirtilen tarihlerde ve/veya stoklar tükenene kadar geçerli olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun, ürünlerin bir kısmının veya tamamının stoklarda bulunmadığı hallerde, ürünlerin ne zaman temin edileceği veya siparişin tamamını veya bir kısmının iptal edildiği bilgisi, sipariş verildikten sonra Alıcı’ya bildirilir.

SİPARİŞ

Alıcı tarafında sipariş verilmesi, İnternet Sitesi’nde yer alan “Kullanım Şartları” metninin kabulü anlamına gelir.

Tüm siparişler, işbu hükümlere ve İnternet Sitesi’nde yer alan “Kullanım Şartları” metninin kabulü uygun şekilde işleme alınmaktadır. Siparişin onaylanmasından önce, Alıcı siparişinin son haline ilişkin detaylarını teyit edebilir ve varsa yanlış bilgileri düzeltebilir. Sipariş, Alıcı’nın sağladığı e-posta adresine e-posta gönderilerek teyit edilecektir. Satıcı, işbu teyit e-postasının fiziksel veya elektronik ortamda saklanmasını tavsiye eder. Alıcı’nın e-posta adresine erişimde problem olması veya işbu teyit e-postasının alınamaması halinde, Satıcı’nın sorumluluğu doğmaz. Böyle bir durumda, Satıcı tarafından hukuka uygun nedenlerden dolayı siparişin iptal edilmesi hariç olmak üzere, onaylanan sipariş geçerli kabul edilir. Şüpheye mahal vermemek adına, Alıcı’nın cayma hakkı saklıdır.

SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer Tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

Mücbir sebebin devamı esnasında Tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, Taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

CAYMA HAKKI

Alıcı, satın alınan ürünlere ilişkin olarak ürünü teslim aldığı ya da ürünün gönderildiği üçüncü kişiye teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ya da ilgili ürünün teslimine kadar olan süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve/veya cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

Kozmetik ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ancak aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: (i) Alıcı’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler de dahil olmak üzere), (ii) kozmetik ürünleri ile gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, (iii) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri gibi teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar, (iv) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, (vii) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, (viii) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, (ix) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, (x) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek veya içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti, (xi) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve (xii) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve/veya hizmetler ile Alıcı’nın ticari amaçla satın alma yaptığı haller.

GENEL HÜKÜMLER

Alıcı veya siparişi teslim alan üçüncü kişiler, ürün kutuları ve ambalajları ile ürünün dış görünümünü teslimat sırasında kontrol etmelidir.

18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.eccico.com üzerinden alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Alıcının yaşını yanlış bildirmesinden dolayı Satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.

Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.eccico.com sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 

Cayma hakkının kullanıldığı haller de dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Alıcı’nın Satıcı’ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmelerden Satıcı’nın sorumluluğu bulunmayacaktır.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı’nın şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. …/…/2023

0
Sepetiniz
Sepetiniz BoşMağazaya Dön
Kargoyu Hesapla
Kuponu Kullan